SÜREÇLER

SÜREÇLER

1-Denetim ve Kontrol Süreci

01-Denetim ve Kontrol İşlemleri Süreç Hiyerarşisi Tablosu

02-Denetim ve Kontrol TSTF

03-Risk Kaydı Formu

04-Süreç İzleme Formu

2-Tarımsal Desteklemeler Temel Süreci

01-Destekleme Süreç Hiyararşisi Tablosu

02-Destekleme Süreci TSTF

03-Süreç İzleme Formu

04- Risk Kaydı Formu

3-Yetkilendirme Belgelendirme Süreci

İzleme Ölçme Formu

4-Tarımsal Altyapı Süreci

01-Tarımsal Alt Yapı Sürec Hiy. 1

02-Tarımsal Alt Yapı TSTF

03-Proses_İzleme_Formu

04-Risk Kayıt Formu

5-Tarımsal Eğitim Yayım Ve Veriler Süreci

01.Tarımsal Eğitim, Yayım ve  Veriler Süreci  Hiyerarjisi

02 Eğitim Yayım Temel Süreç Tanım Formu

6-Bitki ve Hayvan Sağlığı Süreci

1-Bitki Hastalıkları Ve Zararlıları_

2-Bitki Hastalıkları Ve Zararlıları_TSTF

3-Proses_İzleme_Formu


''