PROSEDÜRLER

PROSEDÜRLER

​1- İç Tetkik Prosedürü

2- Düzeltici Faaliyet Prosedürü

3-Doküman Kontrolü ve Kayıt Prosedürü

4-Uygun Olmayan Hizmetlerin Kontrolü

5- Yönetimi Gözden Geçirme  Prosedürleri

6-Kalibrasyon Prosedürü

7-Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosedürü

8- Eğitim Prosedürü

9- Satınalma Prosedürü

10- Bakım Onarım Prosedürü

''