TABLOLAR VE FORMLAR

Form_1 GTHB İç Tetkik Rapor Formu

Form_2 GTHB İç Tetkik Soru Listesi

Form_3 GTHB İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

Form_4 GTHB Yıllık İç Tetkik Plan Formu

Form_5 GTHB Düzeltici Faaliyet Talep Formu

Form_6 GTHB Dış Kaynaklı Döküman Listesi Formu

Form_7 GTHB Güncel Doküman Listesi Formu

Form_8 GTHB KYS Doküman Saklama Süreleri Formu

Form_9 GTHB Doküman Revizyon Talep Formu

Form_10 GTHB Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_11 GTHB Uygun Olmayan Hizmet Takip FormuForm

Form_12 GTHB Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

Form_13 GTHB Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu

Form_14 GTHB Yıllık - Mazeret İzin Formu

Form_15 GTHB Hastalık (Sıhhi) İzin Formu

Form_16 GTHB Kısa Süreli İzin ve Görev Formu

Form_17 GTHB Yurt Dışı İzin Formu

Form_18 GTHB Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

Form_19 GTHB Devlet Memuru Yemin Formu

Form_20 GTHB İşçi İzin İstek Formu

Form_21 GTHB Daimi İşçi Değerlendirme Formu

Form_22 GTHB Bilgi Notu Formu

Form_25 GTHB Vekalet Formu

Form_26  GTHB Yetki Devri Formu

Form_27  GTHB Görev Devri Formu

Form_28 GTHB Hata Bildirim Formu

Form_29 GTHB Şikayet Formu

Form_30 GTHB Tutanak Formu

Form_31 GTHB Çalışan Öneri Formu

Form_35 GTHB Temel Süreç Tanım Formu

Form_36 GTHB İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Form_37 GTHB Ortak Görev ve Sorumluluklar

Form_38 GTHB İş Süreçleri Evrak Takip formu

Form_40 GTHB Süreç İzleme Formu

Form_41 GTHB Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi

Form_42  GTHB Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_43 GTHB Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_44 GTHB Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form_45 GTHB Çalışan Görüş, Öneri Ve Anket Formu

Form_46 GTHB Eğitim Kayıt - Katılım Formu

Form_47 GTHB Eğitim Değerlendirme Anket Formu

Form_48 GTHB Oryantasyon Eğitim Tutanağı Formu

Form_49 GTHB Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu

Form_50 GTHB Soru Önergesi Bilgi Formu

Form_51 GTHB Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt Formu

Form_54 GTHB Yılı Prog. Tedbir Tek. Formu

Form_58 GTHB Personelin Eğitim Düzeyi Formu

Form_59 GTHB Genel Personel Dağılımı Formu

Form_60 GTHB Mevcut Durum Formu

Form_61 GTHB Taşınmaz Dağılımı FormuForm_62 GTHB Taşınır Dağılımı Formu.docx

Form_62 GTHB Taşınır Dağılımı Formu

Form_63 GTHB  Kalibrasyon Takip Formu

Form_64 GTHB Bakım Onarım Formu

Form_65 GTHB Bilgi İşlem Bakım On. Talep Takip Formu

Form_66 GTHB Periyodik Bakım Takip Formu

Form_67 GTHB İhtiyaç Talep Formu


''