T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hayvan Sağlığı Ekiplerimiz Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası İçin Pandemi Sürecinde de Sahadalar.

Yayın Tarihi : 3.9.2020

Hayvan Sağlığı Ekiplerimiz Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası İçin Pandemi Sürecinde de sahadalar.

Gümüşhane il genelinde Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında 2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası başladı. Kampanya kapsamında İlimizde kayıtlı tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak.

Bakanlığımız tarafından ilkbahar ve sonbahar da olmak üzere yılda iki defa aşılama kampanyası düzenlenmektedir. Bakanlığımızca Ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında Gümüşhane ve ilçelerinde 1 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak "Şap Aşılama Kampanyası" başlatıldı.

Şap hastalığının önemli hayvan hastalıklarından olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Edip BİRŞEN yaptığı açıklamada "Ülkemizde zaman zaman görülen Şap hastalığı, hayvan ve hayvansal üretimi etkileyen, bunların ihracatını engelleyen ve dolayısı ile ciddi ekonomik kayıplara sebep olan bir hastalık olması nedeniyle aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması önem arz etmektedir.

 Şap hastalığının ölüm oranı düşük olmakla birlikte genç hayvanlarda virusun kalpte yerleşmesi (lokalize) sonucu ölümle sonuçlanan myokarditis olguları görülebilir. Hastalığın bulaşma oranı ise yüksek olup, et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı ekonomik kayıplar önem taşımaktadır.

İlimizde ki büyükbaş hayvanların tamamı 10 Şubat – 15 Mayıs (İlkbahar) döneminde aşılanmıştır. 01 Eylül – 16 Kasım (Sonbahar) kampanya kapsamında da büyükbaş hayvanların tamamının aşılanması hedeflenmektedir.

Aşısız annelerden doğan yavrulara 2 haftalıktan, aşılı annelerden doğan ve yaşamının ilk günlerinde kolostrum alan yavrulara ise 2 aylıktan itibaren ilk aşılama yapılır. İlk aşılamadan 21-30 gün sonra ise rapel (tekrar) aşılama yapılır. İlk defa aşılanacak büyükbaş hayvanların aşılama kampanyasında aşılandıktan 21-30 gün sonra tekrar aşılanması sağlanacaktır.

Tüm bulaşıcı hayvan hastalıkları ile İlimiz genelinde Bakanlığımızca belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında tüm uygulamalar; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz tarafından mesai mefhumu gözetilmeksizin gerçekleştirilmektedir." dedi.