T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2021 Yılında İlimizde Havza Bazlı Desteklenecek Ürünler

Yayın Tarihi : 9.12.2020

Bakanlığımız tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmektedir. 

2021 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturulmuştur.

İlimizde 2021 yılı üretim sezonunda Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenecek ürünlerin listesi belirlenmiştir.

Buna göre;

Gümüşhane Merkez: Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Kelkit: Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Şiran: Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Köse: Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Torul: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Patates

Kürtün: Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates destekleme kapsamında olacaktır.