T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimizde Tek Tırnaklı Hayvanlar Kayıt Altına Alınıyor

Yayın Tarihi : 10.12.2020

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, "Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında her yaştan at, eşek ve katır türü tek tırnaklı hayvan kimliklendirilerek kayıt altına alınması çalışmaları devam ediyor.

Tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik gereğince İlimizde bulunan tek tırnaklı hayvanlar at, katır ve eşek mikroçip uygulanmak suretiyle, kayıt altına alınma ve kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, Çalışmalar kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar her yaştan tek tırnaklı hayvanlar yaşlarına bakılmaksızın kayıt altına alınarak kimlik belgesi düzenleneceğini belirtti.

Belge düzenlenen her bir tek tırnaklı hayvanın Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) içerisinde yer alan TÜRKVET modülüne kayıt edildiğini ifade eden Birşen, "At ve katır türü hayvanların kimliklendirilebilmesi için "Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği" kapsamında alerjik reaksiyon esaslı mallein testi uygulandığı ve test sonucu negatif çıkan hayvanlara mikroçip uygulanarak "Tektırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi" düzenlendiğini, eşek türü hayvanlarda ise mallein testi uygulanmadan sağlık kontrolü yapıldığı ve sağlıklı olanlara mikroçip uygulanarak kimlik belgesi düzenlenmektedir. Kimliklendirilmemiş tek tırnaklı hayvanların nakil esnasında yakalanması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanmakta ve kimliklendirme işlemi yapılarak sevkine müsaade edilmektedir'' dedi. 

Her yaştan tek tırnaklı hayvanların cezasız olarak kayıt altına alınması için belirlenen sürenin 31 Aralık 2020 itibarıyla sona ereceğini vurgulayan Birşen, "Bu tarihten sonra sadece 12 aylık yaşa kadar olan tek tırnaklı hayvanların cezasız olarak kimliklendirilmesine müsaade edilmekte olup 12 aylık yaştan büyük tek tırnaklı hayvanlar ise 5996 sayılı kanun gereği idari para cezası uygulandıktan sonra kimliklendirilebileceğini belirterek, at, eşek ve katır türü hayvanı olan yetiştiricilerin 31 Aralık'a kadar İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.