Şube Müdürleri

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü:

   

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü


Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü


Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

   

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü


Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü


Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü


İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü:

 ​
''