Tarımsal Yapı

GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL DURUM

İlin Arazi Varlığı

Tarım arazilerinin hesaplanması amacı ile Tarım Bilgi Sistemi (TBS) içerisinde bulunan Köy Tapu Sisteminden İlimiz köylerine ait tapu kayıtları indirilmiştir. İlçelere ait köy tapularından her biri için tarım arazisi vasfında bulunan parseller (tarla, bahçe, bostan, tarım arazisi vb.) ve tarım arazileri içerisinde bulunan bina, havuz ve yol alanları (ev bahçe, samanlık tarla, ahır, ev ve tarla, kargir bina ve bostan vb.) filtrelenmiş, böylece köyün toplam tarım alanı hesaplanmıştır. Daha sonra vasfı tarla, bahçe, bostan vb. olan tarım arazileri toplam alandan çıkarılmış ve içerisinde bina, ev, yol gibi yapı bulunan tarım alanlarından çıkarılmıştır. Sonuç olarak köye ait olan toplam tarım alanı hesaplanmıştır. Bu yöntem İlimize ait tüm köyler için tek tek uygulanmış olup İlimiz tarım alanlarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo 1: Mevcut Kullanılan Kayıtlara Göre Toplam Arazinin İlçelere Göre Dağılımı

İlçelerTarım AlanıOrman – FundalıkÇayır MeraTarım Dışı AlanYüzölçümü (Ha)
Miktar (Ha)Oran (%)Miktar (Ha)

Oran

(%)

Miktar (Ha)Oran (%)Miktar (Ha)Oran (%)
Merkez23.98813,3372.44940,2756.08731,1827.37615,22179.900
Torul7.7637,4064.60861,5922.29121,2510.2389,76104.900
Kürtün4.9636,1239.72649,0429.95836,996.3537,8481.000
Kelkit65.06842,9530.30120,0049.97532,996.1564,06151.500
Köse16.21139,545.87414,335.18012,6313.73533,5041.000
Şiran31.01431,2634.35734,636.1906,2427.63927,8699.200
TOPLAM149.00722,66247.31537,61169.68125,8191.49713,92657.500

 

Tablo 2'de tarım arazilerinin kullanım durumuna göre dağılımları verilmiştir. Gümüşhane'de toplam 149.007 hektar tarım arazisi mevcut olup bunun %28,64'ünde tarla tarımı yapılmaktadır. Bu tabloda dikkat çeken bir husus kullanılmayan tarım arazilerinin oranının %55,93 gibi yüksek bir rakam olmasıdır.

 

Tablo 2: 2017 Yılı Tarım Arazilerinin Dağılımı

ARAZİNİN KULLANIM  ALAN (Ha)(%)
Tarla Arazisi42.67828,64
Meyvelik1.6791,13
Sebzelik8320,56
Nadas Arazisi20.47713,74
Kullanılmayan Tar. Ar.83.34155,93
Toplam Tarım Arazisi149.007100,0

 

Gümüşhane ilinde 42.678 ha. alan da tarla bitkileri ekimi yapılmakta olup tarım arazileri içerisindeki oranı ise % 28,64'dür. Gümüşhane ili genelinde endüstri bitkilerinin tarım arazileri içerisindeki payı ekiliş alanı olarak %0,73'tür. Gümüşhane genelinde tarım arazileri içerisinde baklagil tarımının payı %4,97'dir. Hayvansal üretimin gelişmiş olduğu ülkelerde yem bitkileri tarımı, ekili alanların %25-30'unu teşkil ederken bu oran ilimizde %28,56'dır.

Türkiye genelinde meyve üretimi yapılan alanlar tarım alanlarının %8,39'unu oluşturmaktadır. Gümüşhane'de ise bu oran %1,13'dür. İlde genel olarak vişne, elma, armut, dut üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda ceviz üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. İlde vişne, elma ve ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için uygun potansiyel vardır. Meyve üretimi daha çok öz tüketime yönelik olarak yapılmaktadır.

Türkiye genelinde tarım alanlarının %2,08'inde sebze üretimi yapılırken, Gümüşhane'de sebze tarımı yapılan alan %0,56'da kalmaktadır. Sebze tarımının gelişmesini engelleyen en büyük faktör iklimdir. Ancak, mikro klima özelliği gösteren alanlarda sebze yetiştiriciliği yoğunlaşmıştır.

 


 

''